Největší prohřešky řidičů? Telefonování za volantem a nedodržování přednosti, míní kurýři v průzkumu Woltu a iniciativy Dám respekt

Kurýři jsou ve vztahu cyklisté–motoristé smířlivější než obecná populace. Ukázala to anketa iniciativy Dám respekt, která se zaměřuje na zvýšení ohleduplnosti mezi účastníky silničního provozu, a společnosti Wolt mezi necelými dvěma tisíci kurýry ze 40 českých měst. Průzkum také ukázal, že kurýři více nosí přilbu a lépe znají pravidlo 1,5 metru. I oni však mají prostor ke zlepšení znalosti cyklistického provozu.

V Česku dochází podle policejních statistik přibližně ke 4 000 nehod cyklistů ročně. Podle dřívějšího výzkumu společnosti KANTAR pro Dám respekt se jen třetina cyklistů cítí v silničním provozu bezpečně.

Největší prohřešky řidičů? Telefonování za volantem a nedodržování přednosti, míní kurýři v průzkumu Woltu a iniciativy Dám respekt

O zvýšení ohleduplnosti mezi všemi účastníky silničního provozu svými aktivitami od roku 2019 usiluje iniciativa Dám respekt. Od nového roku spojila síly se společností Wolt, předním dovozcem jídla a potravin. Společně nyní pracují na edukaci kurýrů, ale také osvětě k širší veřejnosti.

„Vize fungování společnosti Wolt spočívá v tom, že se snažíme dělat města příjemnější pro život. Věříme, že díky spolupráci s iniciativou Dám respekt můžeme podpořit větší ohleduplnost v městském prostředí, kde naši kurýři působí při doručování objednávek zákazníkům. Chceme, aby řidiči, cyklisté i chodci projevovali vzájemný respekt a chovali se ohleduplně. Je důležité, aby naši kurýři chápali, že doručování objednávek neznamená pouze dorazit k zákazníkovi s jídlem nebo nákupem včas, ale stejně tak důležitá je i bezpečnost a ohleduplnost vůči ostatním účastníkům provozu. Spolupráce s iniciativou Dám respekt je proto zaměřena především na edukaci, která směřuje nejen k našim kurýrům,“ říká Tomáš Beniak, šéf Woltu pro Česko a Slovensko.

V téměř 40 českých městech rozváží objednávky na 7 000 partnerských kurýrů společnosti Wolt. Právě mezi nimi v únoru letošního roku uspořádal Wolt anketu. „Kurýr, víc než kdokoliv jiný, potvrzuje známou pravdu – na silnicích jsme stále stejní lidé, jednou za volantem, jindy v sedle.

Anketa Woltu nám přinesla řadu důležitých podnětů a nápadů, se kterými budeme dále pracovat,“ uvádí Michaela Kreuzigerová, spoluzakladatelka iniciativy Dám respekt. Co ukázala anketa mezi kurýry?

● 86,7 % kurýrů používá při jízdě na kole přilbu.

96,6 % kurýrů má povědomí o pravidlu 1,5 metru, tedy povinné boční vzdálenosti při předjíždění cyklistů.

 ● 51,2 % kurýrů se domnívá, že cyklokoridor, který je pouze informativním značením, poskytuje cyklistovi vyšší ochranu než vyhrazený cyklopruh.

 ● 56 % kurýrů hodnotí vztah mezi cyklisty a motoristy jako spíše či zcela přátelský.

● Motoristům kurýři nejčastěji vyčítají telefonování za jízdy (20,2 %), nedodržování přednosti v jízdě (18,5 %), vysokou rychlost (18 %) a nedostatečnou boční vzdálenost při předjíždění (16,1 %).

 ● U ostatních cyklistů jim vadí jízda po chodníku, změna směru jízdy bez signalizace a projíždění na červenou. Za častý nešvar považují také jízdu cyklistů vedle sebe.

Česko jako cyklistická velmoc Dřívější výzkumy společnosti KANTAR v letech 2022–2023 pro iniciativu Dám respekt ukázaly, že Česko je cyklistická velmoc: přibližně tři čtvrtiny Čechů uvádí, že jezdí na kole. Více než 60 procent Čechů jsou zároveň cyklisté i řidiči.

 Anketa mezi kurýry Woltu některá zjištění KANTARu potvrzuje, ale zároveň poukazuje na specifika vnímání bezpečnosti a ohleduplnosti v této profesní skupině. Kurýři výrazně více znají pravidlo 1,5 metru, přitom přibližně třetina obecné populace má s tímto předpisem problémy. Jsou také smířlivější: 56 procent kurýrů hodnotí vztah mezi řidiči a cyklisty jako spíše či zcela přátelský (oproti méně než 50 procentům široké veřejnosti). Kurýři také více dbají na bezpečnost: 87 procent uvádí, že nosí přilbu (oproti přibližně 77 procentům obecné populace).

 Dám respekt a Wolt vytvořily edukativní videa s Lucií Neumannovou Jedním z konkrétních kroků spolupráce Woltu a Dám respekt je nová série edukativních videí určená právě kurýrům. V hlavní roli účinkuje atletka a influencerka Lucie Neumannová a také vybraní kurýři Woltu. V pětidílném seriálu se věnují dopravním pravidlům týkajících se jízdy na kole a v autě.

 „Videa budou kurýrům dostupná online v aplikaci. Věřím, že jejich zhlédnutí jim osvěží známá pravidla a zároveň dodá nové informace, které přispějí jak k bezpečnosti, tak jejich jistotě na silnici při doručování,“ doplňuje provozní ředitel Woltu Ondřej Sládeček. „Kurýři jsou do této spolupráce od začátku zahrnuti a vítají, že se můžou nejen podílet na vzniku videí, ale že jim užitečné informace, jako je např. Holandský chvat, jednoduchou a srozumitelnou formou představíme.“

Dám respekt: osvěta a zvyšování povědomí –  Iniciativa Dám respekt vznikla v roce 2019 a od té doby se zaměřuje na osvětu v online prostředí i na akcích mezi lidmi. Videa s atletkou Lucií Neumannovou, která se věnovala mj. problematice alkoholu za řídítky, viděly na dva miliony diváků. Cílem iniciativy je zvýšení znalosti a dodržování dopravních předpisů, větší ohleduplnost mezi všemi účastníky silničního provozu a v konečném důsledku snížení nehodovosti zranitelných účastníků.

Wolt je technologická společnost, která usnadňuje lidem objevovat a zkoušet nové restaurace a obchody v jejich okolí. Aby toho dosáhl, vyvíjí širokou škálu technologií, jako jsou aplikace pro lokální logistiku, software pro retail nebo řešení pro správu financí. Pod značkou Wolt Market provozuje také vlastní síť obchodů s potravinami a spotřebním zbožím. Od roku 2022 mohou díky produktu Wolt Drive logistickou platformou více než 7 tisíc kurýrů využívat i e-shopy pro distribuci vlastních objednávek. Wolt byl založen v roce 2014 a v roce 2022 se připojil ke společnosti DoorDash a společně se tak staly globálním hráčem působícím v 29 zemích světa. V Česku Wolt působí již ve 32 lokalitách.

Více na www.wolt.cz

Napsat komentář