3+1 předsevzetí pro rodinné podnikání do roku 2024

Před většinou z vás se otevírá čas dovolených, kdy opět budete moci pozornost věnovat rodině a přátelům. Toto období na sklonku roku vás ale také pobízí k tomu, abyste se zamysleli nad budoucností firmy i vaší role v jejím čele. Nastává čas hodnocení a rozhodování, která dají vašemu podnikání nový drive.

Předsevzetí č. 1: Žijte budoucnost už teď

Mnoho koučů nabádá businessovou veřejnost, ať se plně ponoří do přítomnosti. Ve firemním životě nastává budoucnost právě teď, takže není na co čekat. Už nyní můžete nové myšlenky uvést do života. Půdu si k tomu nachystejte už během svátků. Odpočinek podněcuje vnitřní kreativní proces. Ponořte se tedy v těch několika dnech volna do představy o tom, jakou budoucnost chcete své firmě dopřát. A rovnou si své postřehy a nápady zaznamenejte. Následně je roztřiďte do kategorií, naplánujte postup implementace a v lednu se vrhněte do akce.

Nejdřív se po Novém roce pusťte do toho, co můžete udělat bez velkých nákladů okamžitě. Dále se zabývejte změnami, které bude možné s pomocí kolegů relativně dobře prosadit, ale bude to vyžadovat menší přípravy a čas. Optimalizace, jež budou vyžadovat komplexnější přístup a více zdrojů začněte řídit hned v průběhu ledna jako nové projekty. A pokud je pro vás navíc první měsíc roku chudší na zakázky, využijte tuto „plonkovou“ dobu jako příležitost jít ještě hlouběji a konzultujte s kolegy, co by se dalo vylepšit a jak, nadchněte pro to celý tým a nechte jej pracovat na zázracích. Tady totiž začíná lepší firemní budoucnost.  

Předsevzetí č. 2: Záleží vám na odkaze? Buďte s rodinou

Rodinná firma je obvykle příslibem bezpečnější a zajištěnější budoucnosti. Snažíte se jej neúnavně budovat, aby dobře sloužil další generaci.  Aby o ni bylo postaráno a měla snazší start. Jenže i v tomto případě je potřeba najít rovnováhu. Když se pro dobro rodiny odevzdáte firmě s valnou většinou svého času, kolik vám ho zbude na kvalitní a hluboké vztahy s těmi, pro něž se snažíte vytvořit zázemí?

Už mnohokrát jsem se setkal s tím, že podnikatelé v práci trávili i 16 hodin denně s vidinou toho, že díky svému odkazu zaopatří rodinu na mnoho generací dopředu.  Pro samou práci ale přestali vnímat, že péči potřebují i ti, pro něž se tak snaží. Zaplatili tu nejvyšší daň. Jejich nepřítomnost měla za následek, že se jim děti i partneři odcizili. Rodinné vazby se jim začaly rozpadat před očima. Jenže bez rodiny ztrácíte pevnou půdu pod nohama, svou motivaci, odhodlání i radost.

Proto se do nového roku sami sobě zavažte, že budete trávit víc času s těmi, na kterých vám skutečně záleží a kteří, budete-li mít štěstí, jednou firemní odkaz převezmou. Když totiž mladé generaci ukážete, že vám firma nebrání žít, i ona pro ni zahoří větší láskou. Být skutečně s rodinou znamená postarat se o budoucnost businessu. Kvalita času, kterou tomu věnujete, se vám vrátí. A ta se nepočítá na minuty.

Předsevzetí č. 3: Závazek a zodpovědnost, které už nejsou jen na vás

Teď se asi ptáte, jak si máte najít víc času na rodinu, když vám ve firmě všechno padá na hlavu, a dokonce i ta nejtriviálnější rozhodnutí se neobejdou bez vaší účasti. Poradím vám jednu osvědčenou věc. Delegujte povinnosti. Teď v čase mezi vánočními svátky a Novým rokem si dejte dohromady seznam těch povinností a rozhodovacích procesů, které by se dokázaly obejít bez vašeho zasahování. Opravdu nemusíte rozhodovat o tom, jaký kancelářský papír, propisku, minerálku nebo mýdlo pořídíte. To je práce back office managera. Pokud na to člověka nemáte, pověřte někoho ze zázemí kanceláře. Jednou pro vždy si schvalte přípustné možnosti a celý proces. Vytvořte si roční budget a z toho se bude rozumně ukrajovat. A když se podaří najít úspory nebo zajímavější řešení, výborně, můžete zodpovědnou osobu povzbudit a dál motivovat.  

V zásadě jde hlavně v začátcích o to dát lidem metodiku, aby mohli delegované úkoly dobře převzít a mohli na jejich plnění relativně bezproblémově pracovat. Na vás vedle toho je, abyste je naučili kvalitní reporting a otevřeně komunikovat, pokud se vyskytne problém, se kterým si z počátku nebudou vědět rady. Ale nedělejte za ně jejich práci. Můžete pomoci, ne přebírat povinnosti. Stále se vaši lidé musí cítit tak, že to, jak se s výzvou popasovali, je zejména jejich invence a jejich zodpovědnost. Pak delegování funguje vážně skvěle a dokáže vám neskutečně rozvázat ruce pro to nejpodstatnější – strategické řízení firmy a šťastnější prožívání vlastního osobního života.

Možná si budete říkat, že v rodinné firmě to ale nelze brát takto do důsledků. A já vám na to musím hned odvětit, že právě tady byste to měli do důsledků brát dvojnásob pečlivě. Připravujete si přece svoje kolegy, svou rodinu, aby mohla v podniku a s podnikem vzkvétat, no ne? Není důvod povolovat. Má smysl spolupracovat, nechat rodinné členy růst, získávat zkušenosti a umožnit jim rozvíjet svou osobnost. Přesně tak se rodí lídři. Neobejde se to bez výzev, mírného stresu a občasných krizí. Lídři jsou jako diamanty. Kusu grafitu se pod tlakem mění v nejcennější kámen světa.

A když byste s tím vším potřebovali pomoci, můžete se spolehnout, že u nás v JPF Czech najdete dveře vždy otevřené. Tohle umíme vážně skvěle a většina našich projektů v oblasti executive interim managementu se bez kvalitního zásahu do procesů, kompetencí a nové konstrukce rolí uvnitř firmy neobejde. I díky tomu máme víc než 80% úspěšnost.

Jedno předsevzetí navíc: Energie je přírodní zákon, naslouchejte jí

Ve fyzice jste se učili o zákonu zachování energie. V životě to není jiné. Jenže jako vlastníci malé nebo střední rodinné firmy jedete často až na dřeň. Znám to. Kdysi jsem si taky myslel, že to urvu sám, že jedině já dokážu firmu posunout tím, že jí věnuju všechny své vnitřní zdroje. Fatální přesvědčení, s nímž dojdete maximálně na pokraj vyhoření. A zkuste si v takovém stavu spravovat podnik. Nejde to.

Je to celé postavené na hlavu. Podnikání má v první řadě sloužit vám a na vás je dělat taková rozhodnutí, která to umožní. Nikdo nemůže vystupovat jako nadlidská síla. Všichni máme své limity na straně energie. Možná krátkodobě na dluh jet můžete, ale z dlouhodobého hlediska si zaděláváte na průšvih. Závislostí na jedné osobě svůj business uvrháváte do rizika. Co když se vám něco stane, co bude s rodinou a zaměstnanci pak? A můžete být vůbec šťastní, pokud budete postrádat zdraví a vitalitu?

Slibte si, že na sebe budete myslet a častěji uděláte to potřebné, abyste energii pravidelně dokázali zase nabrat. Její množství je zásadní pro to, jak kvalitně dokážete řídit, vést, rozhodovat. Naslouchejte své energii, spolehlivě vám řekne, co je třeba udělat. Možná si budete muset vzít delší dovolenou a dát se dohromady. Ale nebojte se, firma tím nemusí vůbec utrpět, právě naopak. O businessové záležitosti se za vás postará executive interim management. Je to dočasná pomoc, která vám dává prostor na to, abyste se o svojí podnikatelské i životní cestě mohli rozhodnout v klidu a s čistou hlavou.

Ing. Jiří Jemelka, MBA, JPF Czec

Napsat komentář