Vánoce se pojí s pomocí druhým. V České republice však lidé rádi pomáhají po celý rok

Vánoční období je spojeno s různými finančními a materiálními sbírkami nebo benefičními koncerty. Průzkum společnosti Coca-Cola, který realizovala agentura MNForce, ukázal, že lidé v České republice se do dobročinných aktivit nezapojují jen před Vánoci, ale v průběhu celého roku. Většina lidí se zapojuje do charitativních nebo dobrovolnických aktivit několikrát do roka.

Podle průzkumu se až 72 % lidí v České republice v posledních dvou letech zapojilo do charitativních aktivit a více než 40 % uvedlo, že druhým pomáhá i několikrát do roka. Většina těch, kdo se zapojili do charitativních aktivit, uvedla, že roční období pro ně není důležité a pomáhají kdykoli během roku, ale téměř 20 % pomáhá zejména před Vánocemi.

Vánoce jsou obdobím, kdy se více než jindy mluví o pomoci druhým. Lidé v České republice se v tomto období zapojují do charitativních aktivit například materiálními sbírkami (38 %), ale také prostřednictvím finančních sbírek (31 %). Následují aktivity, jako je dobrovolnictví či darování krve.


„Výsledky průzkumu přinesly povzbudivé zprávy a jsme z nich nadšeni. Zajímavé je, že v otázkách, kde jsme zjišťovali, do jakých typů charitativních aktivit se lidé zapojují, převažují ty, kde je třeba něco koupit, připravit nebo poslat peníze. Dobrovolnické aktivity, kde dochází spíše k sociální interakci, byly zastoupeny výrazně méně. To nám ukazuje, že lidé jsou ochotní sdílet s druhými a zároveň si uvědomují, že práce s cizími lidmi, která vyžaduje specifický přístup a více času, není vždy pro každého ideální volbou. Proto preferují formu pomoci ve formě materiálního či finančního příspěvku,“ komentuje výsledky průzkumu vedoucí programového oddělení Českého červeného kříže Miroslava Jirůtková. 

Mezi nejpreferovanější aktivity, jaké by respondenti průzkumu zvolili, pokud by měli o letošních Vánocích udělat něco mimořádného, patří příprava vánočních dárků pro seniory nebo děti z dětského domova (50 %), finanční dar člověku v nouzi (40 %) a nákup granulí pro psí útulek.

„Otázky, které jsme do průzkumu zařadili, reflektují naši celosvětovou vánoční kampaň, jejímž hlavním poselstvím je, že každý v sobě může objevit Santu Clause a potěšit někoho drobným dobrým skutkem. Zajímalo nás proto, jak lidé v České republice vnímají dárcovství a nezištnou pomoc. Skutečnost, že většina z nich uvedla, že se do vánoční pomoci zapojuje společně s rodinou, ale zároveň tak činí častěji a kdykoli během roku, nás velmi mile překvapila,“ říká Veronika Němcová, ředitelka komunikace společnosti Coca-Cola pro Českou republiku a Slovensko

Napsat komentář