Sedmdesát dva procent Čechů se neorientuje v oblasti investic, každý třetí se ale kvůli inflaci o investice více zajímá

Díky nezkušenosti a nedostatečné edukaci v oblasti financování přicházejí Češi o možnost efektivně zhodnocovat své úspory. Více než polovina Čechů se bojí ztráty peněz ve spojitosti s investováním a přes padesát procent z těch, kteří v současné době neinvestují ani neplánují investovat tak činí pro nedostatek financí. A právě to může dle odborníků vypovídat o nedostatku povědomí o této problematice. Investovat lze totiž i s pár set korunami a například pomoci diverzifikace a výběru vhodných aktiv výrazně snížit rizika možných ztrát.

Sedm z deseti Čechů se v investicích neorientuje, a to především proto, že jim chybí dlouhodobější zkušenost. Investovat ale chtějí a mají na to i určité prostředky, zjistili jsme v březnové analýze,“ uvádí  k výsledkům průzkumu analytik z agentury Ipsos Michal Straka.

Češi standardně nejvíce důvěřují investicím do nemovitostí, dluhopisů, penzijnímu spoření a připojištění. Naopak za nejméně bezpečné považují investice do kryptoměn. Tyto obavy mohou pramenit z vyšší rizikovosti této investice nebo odrážet špatnou zkušenost s podvodnými nabídkami na internetu či sociálních sítích.

 „Stejně jako u jiných forem investic, je potřeba myslet na to, aby radu poskytl odborník, tedy kvalitní certifikovaný poradce, jehož činnost je regulována Českou národní bankou,“ připomíná Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Průzkum také ukázal, že se polovina současných či budoucích investorů považuje za konzervativní.

Výzkum potvrzuje to, co o české populaci už nějakou dobu víme. Většinově se chová při investování konzervativně, či dokonce superkonzervativně. Naopak menší část se nebojí i celkem vysoce riskantních sázek. To znamená, že většina nedosahuje zhodnocení, které by při přiměřeném riziku mohla, přičemž menšina je naopak vystavena zbytečným rizikům ztráty peněz. Obojí je vlastně z hlediska péče o majetek suboptimální strategie,” dodává Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady

Jaký je přístup Čechu k investování po krizových letech?

Více než třetina oslovených je obecně, po nedávných negativních událostech v ekonomice, ochotnější své peníze investovat. Tato ochota ale klesá s tím, jak hůře vidí svou finanční situaci v budoucnu.

 „Inflační vlna zvýšila ochotu lidí k investování a potvrdila známé pravidlo, že největším rizikem je nemít žádné riziko, potažmo neinvestovat. Všichni jsme si připomněli, jak úspory ztrácejí kvůli vysoké inflaci svou reálnou hodnotu a že je k růstu bohatství nutné zajistit si výnos, který inflaci alespoň na delším horizontu překoná,“ komentuje závěry průzkumu Petr Čížek, předseda představenstva investiční společnosti INVESTIKA.

Přibližně čtvrtina lidí, kteří investují, nebo plánují investovat, si chce v následujících dvanácti měsících pořídit nový produkt, a to nejčastěji v podobě jednotlivých akcií, kryptoměn, nemovitosti, dluhopisů a DIP.

Aktuální výsledky naznačují, že se Češi, po období, kdy přišli kvůli nízkému zhodnocení na spořicích či běžných účtech o část kupní síly svých peněz, konečně “rozinvestovávají“. V tuto chvíli je na nás, expertech v oboru, abychom klientům správně nastavili investiční portfolio tak, aby se lidem jejich celoživotní úspory zhodnotily,“ dodává Martin Novák z Broker Consulting.

Jak to v České republice vypadá s důchody?

V ČR dlouhodobě klesá počet aktivně pracujících a zvyšuje se počet lidí v důchodovém věku. Proto je nezbytné převzít část zodpovědnosti za klidné, soběstačně prožité stáří a zajistit si dostatečné finanční prostředky. Podle průzkumu si aktuálně spoří nebo odkládají peníze na důchod dvě třetiny oslovených Čechů. Téměř polovina Čechů, kteří na důchod zatím nespoří, plánují spořit či investovat v budoucnu.  

Za znak chabé zdejší finanční gramotnosti pokládám, že polovina těch, kteří si spoří na důchod, k tomu ještě i dnes využívá mimo jiné i transformované penzijní fondy. Špatně nastavená regulace činí z těchto fondů nástroje pro dlouhodobé investice zcela nevhodné. Mnohem výhodnější, snad kromě lidí těsně před důchodem, je převést peníze umístěné v těchto fondech do účastnických fondů v rámci penzijního spoření,“ uvádí k šetření Michal Skořepa, analytik České spořitelny.

Varovným signálem je meziroční pokles ochoty české veřejnosti spořit si na důchod. Výhled rychlého stárnutí populace a obrovský tlak, který v souvislosti s tím bude v příštích letech a dekádách vyvíjen na státní rozpočet, jsou přitom alarmující. Je neoddiskutovatelné, že bez zapojení vlastních prostředků Čechů, kteří jsou dnes ve středním a mladším věku, se jejich životní úroveň po odchodu do důchodu výrazně zhorší,“ uvádí Petr Čížek z investiční společnosti INVESTIKA.

Většina dotázaných se na stáří připravuje stále pomocí dvou variant, Penzijního připojištění (54 procent) a doplňkového penzijního spoření (30 procent).

„Produkty poskytované penzijními společnostmi, tedy DPS – doplňkové penzijní spoření nebo dožívající PP  – penzijní připojištění jednoznačně převažují u Čechů, kteří si spoří na důchod (cca 70 procent zastoupení). Pro širokou klientelu průměrně situované části populace tomu tak bude přirozeně i do budoucna. DPS totiž představuje vysoce konkurenční produkt s dobře nastavenou regulací orientovanou ve prospěch klienta poskytovaný renovovanými spolehlivými společnostmi,“ konstatuje Jiří Rusnok, současný poradce představenstva Allianz pojišťovny, dříve premiér České republiky a guvernér České národní banky.

Umějí Češi rozpoznat podvodné investice?

Podle výsledků průzkumu se téměř polovina obyvatel někdy setkala s nabídkou investice, která se jim zdála podvodná. Nejčastěji se tito lidé setkali s podobnou nabídkou na internetu, a to ve formě reklamy nebo e-mailu.

Čechům dělá také problém  rozpoznat důvěryhodnou investiční společnost a tím pádem také investici, tuto informaci v průzkumu uvedla polovina dotázaných.

V případě pohybností je podle odborníků zásadní řídit se doporučením: „Nejlepší ochranou před podvodnými investicemi je držet se tří základních bodů: Zaprvé jednat jenom s důvěryhodnými institucemi a nesvěřit své prostředky někomu takzvaně “z ulice” nebo ze sociálních sítí (jakkoliv lákavá se jeho nabídka může jevit). Zadruhé nejednat pod nátlakem a každou investici si dobře promyslet (podvodníci se snaží vyvolat zdání urgentnosti). Zatřetí nedávat všechna vejce do jednoho košíku a investovat pravidelně. Podvodníci potřebují od člověka vylákat co nejvíce peněz najednou a tak malé postupné částky pro ně nejsou zajímavé,“ zdůrazňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky.

A jaký je výhled do budoucích let?

Je celkem dobře možné, že do budoucna se v souvislosti s demografickou situací více a více lidí naučí uměřené odvaze, která je v dlouhém horizontu nadějí na uchování příjmů a udržování či zvětšování hodnoty vlastního majetku, dodává Mojmír Hampl k výhledům do budoucna.

Čtvrtina obyvatelstva Česka se obává, že se v budoucnu stane obětí investičního podvodu. To je poměrně velká skupina obyvatel, na kterou by měla cílit osvěta a apely expertů. Předpokládám, že poté se jen znásobí jejich motivace podobnou nabídku nevyužít a ignorovat ji přesně tak, jak tři čtvrtiny respondentů aktuálně myslí,“ uvádí Michal Straka z Ipsos.

Výzkum byl realizován pro společnost Broker Consulting, a.s. agenturou Ipsos, s.r.o. prostřednictvím dotazování online panelu Populace.cz, který směřuje na populaci České republiky starší 18 let. Průzkum byl realizován metodou CASI na reprezentativním vzorku 1012 respondentů. Data byla sbírána v období od 26. února do 4. března 2024.

O společnosti Broker Consulting

Hosté – Broker Consulting – medailonky

Prezentace – Průzkum Podvodné a standardní investice

Broker Consulting patří mezi nejvýznamnější společnosti zprostředkovávající finanční a realitní služby v České republice a na Slovensku. Svým klientům přináší nadstandardní nabídku finančních, bankovních a realitních služeb. Od svého založení v roce 1998 už získala důvěru více než 700 000 klientů a přes 4 000 firem. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů ve více než 100 kancelářích a na několika desítkách franšízových poboček, které klientům nabízejí bankovní, finanční a realitní služby pod jednou střechou.

Napsat komentář