Novinky

Krabičková, vajíčková, Atkinsova, podle krevních skupin, tukožroutská, bramborová... Ano, všechna tahle slova, jak jistě správně tušíte, mohou označovat určitý druh diety, které na nás neustále útočí odevšad, kam se podíváme. Už jste ale slyšeli o té, kdy se k hubnutí a udržení váhy využívají mléčné výrobky? Pokud ne, musíte to napravit!

Příjezdový cestovní ruch v Německu je znatelně na vzestupu PDF Tisk Email
Pondělí, 05 Červen 2023 16:52

alt

Příjezdový cestovní ruch Německa potvrzuje svou silnou konkurenceschopnost po zrušení většiny omezení cestování v souvislosti s pandemií v roce 2022. Tržní segmenty a mezinárodní zdrojové trhy, na nichž si destinace Německo již vybudovala špičkové pozice, zaznamenávají dynamický růst poptávky navzdory obtížným obecným postcovidovým podmínkám. Aktuální studie Německé turistické centrály (DZT) potvrzují strategii oživení.


Petra Hedorfer,
předsedkyně představenstva DZT: „V prvních dvou letech pandemie dávalo mnoho cestovatelů po celém světě přednost návštěvě vlastní země. V roce 2022 již pozorujeme výrazné oživení zahraničních cest z Evropy a USA, na kterém se podílel i německý příjezdový cestovní ruch. Potěšující je vývoj cestování Evropanů po celém světě: Zde je Německo v žebříčku nejoblíbenějších destinací i v obtížném roce 2022 opět na druhém místě za Španělskem. V roce 2023 poptávka nadále roste ve všech regionech světa. Díky digitálním inovacím a zaměření na udržitelnější cestovní ruch budeme v roce 2023 dále rozšiřovat konkurenceschopnost Německa jako turistické země. Tuto strategii vnímají pozitivně jak zákazníci, tak mezinárodní cestovní ruch."

Mezinárodní cestovní ruch hodnotí obchodní očekávání příjezdového cestovního ruchu do Německa v první polovině roku 2023 optimisticky

NEMECKOILUST


Podle expertního panelu DZT pro cestovní ruch se příjezdové podnikatelské prostředí za 1. čtvrtletí 2023 od 1. čtvrtletí 2022 výrazně zlepšilo, a to z 10 na 46 bodů. Důvodem je optimistické hodnocení budoucích obchodních očekávání. Z přibližně 250 dotazovaných CEOs a Key Accounts mezinárodního cestovního ruchu, očekává 75 % pozitivní vývoj svého podnikání v Německu v nadcházejících šesti měsících.

DEMECKODRUHA23
Bilance 2022: Pokračování rostoucího trendu vývoje příjezdového cestovního ruchu
Podle Spolkového statistického úřadu vzrostl počet mezinárodních přenocování v Německu v roce 2022 meziročně o 120 % z 31,0 na 68,1 milionu. To znamená, že počet přenocování cizinců dosahuje 76 % rekordní úrovně roku 2019.
Nizozemsko vede žebříček evropských zdrojových trhů s 10,3 milionu přenocování a zároveň je Německo pro Nizozemce opět nejoblíbenější zahraniční destinací. Na druhém místě následuje Švýcarsko s 5,8 milionu přenocování. Na čtvrtém místě je Rakousko s 3,6 milionu přenocování. Polsko následuje s malým odstupem na čtvrtém místě a je prvním zdrojovým trhem TOP 10, který opět překročil svou předkrizovou úroveň. Nejvýznamnějším mimoevropským trhem jsou USA, které vygenerovaly 5,4 milionu přenocování a umístily se tak na celkovém třetím místě.
Postcovidové trendy příjezdového cestovního ruchu pro Německo: Přibývá cest do Evropy, cesty se prodlužují a přibývá online rezervací
Mezi zdrojovými regiony turistické země Německo se podíl evropských zemí na trhu během pandemie zvýšil ze 74 % na přibližně 80 % a v roce 2022 se na této úrovni ustálil.
Podle nejnovějších údajů Europe Trend Telegram společnosti IPK International dosáhly soukromé a dovolenkové cesty do Německa 78 % úrovně před krizí a zotavují se rychleji než segment služebních cest (68 %). Německo nicméně může dále posilovat svou pozici přední destinace obchodních cest Evropanů.
Delší cesty na dovolenou z Evropy (79 %) se již blíží předkrizové úrovni více než krátké cesty (72 %). Cestovatelé z Evropy se v Německu zdrží v průměru 6,5 noci, což představuje nárůst o tři procenta. Cestovní výdaje na cesty z Evropy do Německa se zvyšují na průměrných 693 eur na cestu (plus osm procent). Podíl železnice a automobilů na trhu roste. Zatímco v roce 2019 si 85 % cestujících předem rezervovalo služby přes internet, do roku 2022 tento podíl vzrostl na 90 %.

DEUTSPOHANEL
Výhled 2023: Německo zůstává jednou z nejoblíbenějších destinací na světě
Podle průzkumu společnosti IPK International, který si DZT exkluzivně objednala pro veletrh ITB, bylo 71 % zahraničních cestujících po celém světě již na začátku roku pevně rozhodnuto, že v nadcházejících dvanácti měsících vycestují do zahraničí.
Německo se tak v současnosti řadí na třetí místo v celosvětovém žebříčku turistických destinací za Itálii a Španělsko a před Francii a USA.
K této pozici přispívá silná image značky Německo. Například v žebříčku Anholt Ipsos Nation Brands Index (NBI) z roku 2022 se Německo jako značka umístilo již poosmé na prvním místě ve srovnání 60 předních zemí světa. Kromě toho o konkurenceschopnosti Německa hovoří i jeho cenová úroveň. Podle průzkumů společnosti MKG Consulting 2022 činily průměrné ceny hotelových pokojů 100,80 eur za noc, což je výrazně méně než u evropských konkurentů.
Rostoucí záměry cestovat navzdory vyšším nákladům
Rostoucí ceny a vysoká inflace na evropských trzích i v USA již vedly k výraznému zvýšení cestovních nákladů v mnoha zemích v roce 2022. Podle zástupců mezinárodního cestovního ruchu v panelu expertů DZT Travel Industry bude tento trend pokračovat i v roce 2023. Celkem 92 % generálních ředitelů tak očekává další růst cen v řádu 20 %. V aktuálním průzkumu 72 % respondentů uvádí meziroční růst poptávky o 22 %.
Analýzy společnosti IPK International rovněž potvrzují, že zákazníci budou i v roce 2023 zahraničním cestám přikládat velký význam. Po výdajích za potraviny a zdraví jsou zahraniční dovolené na třetím místě z hlediska spotřebitelských preferencí – výrazně před výdaji za bydlení, volný čas, domácí dovolenou a oblečení. Tento trend potvrzuje i průzkum společnosti ETC: Téměř 60 % Evropanů hodlá v první polovině roku 2023 utratit za cestování stejný rozpočet jako obvykle. Přibližně 16 % dokonce plánuje pro toto období vyšší rozpočet na cestování.

DEUTLANDCESTY
Německo oblíbeným cílem pro dovolenou ve městě
Podle IPK mají potenciální cestovatelé do Německa zájem především o pobyty ve městech (61 %). Na okružní jízdy se chce vydat 29 % a 21 % plánuje dovolenou v přírodě na venkově nebo v horách.
Trendem je kombinace města a venkova: Podle průzkumů, které v prosinci 2022 pro DZT provedl Sinus Institute, si 54 % respondentů dokáže představit kombinaci dovolené ve městě s pobytem v přírodě a na venkově a 39 % by kombinovalo dovolenou v prázdninových destinacích s výlety do měst.
Udržitelnost je pro Německo jako turistickou zemi silným argumentem
62 % mezinárodních CEOs a Key Accounts v expertním panelu DZT pro cestovní ruch vidí posun v rezervačním chování směrem k udržitelným produktům. Více než tři čtvrtiny z nich již považují Německo za udržitelnou destinaci a téměř 60 % tento aspekt konkrétně uvádí na trh. Přibližně 71 % odborníků očekává, že v příštích třech letech budou udržitelné nabídky rezervovány ještě výrazněji.
Podle analýz, které pro DZT provedl Sinus Institute, je udržitelnost stále více zakotvena v různých oblastech žitých světů založených na hodnotách. Studie poprvé zkoumá výhradně žité světy založené na hodnotách souvisejících s cestováním v kontextu udržitelnosti a kultury na 19 zdrojových trzích. V budoucnu se bude DZT ve svých marketingových aktivitách věnovat právě těmto oblastem.

O DZT
Německá turistická centrála (DZT) je národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energie zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. V úzké spolupráci se svými partnery z německého turismu, sdružení a hospodářských podniků DZT vyvíjí a komunikuje strategie a marketingové kampaně, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa.

DZT reaguje na výzvy, spojené s restartem s třídílnou strategií obnovy:
- Zvýšení povědomí o značce a zostření profilu značky Turistická země Německo se zaměřením na udržitelnost a ochranu klimatu

- Řízení vztahů a přenos know-how k podpoře středních společností utvářející cestovní ruch
- Cíleně orientovaný průzkum trhu a analýza měnící se poptávky jako základ pro jednání založené na důkazech
DZT se zavázala udržovat dialog se zákazníky v dobách krize prostřednictvím anticyklického marketingu, začlenění změněných preferencí do komunikace, projevování empatie a vytváření inspirace.
Hlavní témata digitalizace a udržitelnost
DZT podporuje turismus orientovaný na budoucnost a ohleduplný k přírodě, v souladu s cíli spolkové vlády. Důraz je přitom kladen na témata týkající se digitalizace a udržitelnosti.
Téma týkající se trvalé udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě je již více než deset let ústředním tématem a strategicky se řeší ve všech oblastech společnosti, napříč všemi odděleními. Organizace přitom sleduje strategii tří pilířů, která spojuje externí přenos znalostí a doprovodný komunikační přístup s vnitřně organizační iniciativou udržitelnosti. DZT posiluje budoucí téma zodpovědného turismu tím, že umísťuje Turistickou zemi Německo do mezinárodní soutěže jako cíl cesty s udržitelnými a inkluzivními nabídkami. S vypuknutím pandemie covid-19 se posun v hodnotách směrem k větší sociálně-ekologické odpovědnosti v mezinárodním cestovním chování prohloubil.
DZT je průkopníkem při implementaci technologií zaměřující se na všechny smysly vnímání (virtuální, rozšířená a smíšená realita), při používání konverzačních rozhraní (např. hlasových asistentů) a aplikací umělé inteligence (UI), například v chatbotech. Za účelem zviditelnění turistických nabídek na marketingových platformách, které podporují umělou inteligencí, koordinuje DZT společný Open-Data projekt německého cestovního ruchu k vytvoření znalostních grafů.
DZT má zastoupení ve 25 zemích a řídí je ze své centrály ve Frankfurtu nad Mohanem.

 

Zdroj: Německá turistická centrála

Aktualizováno Úterý, 06 Červen 2023 05:40
 

Reklama

Banner