Novinky

V Česku je téměř půl milionu bazénů a jejich obliba stále roste. Více než 12 % Čechů si v letošním roce pořídí nový. Velká část lidí uhradí nákup půjčkou. Přes 60 % majitelů bazénu ho využívá nejméně každý druhý den. Téměř 90 % bazénů se letos dočká několika tisícových investic do nového vybavení. Výsledky přinesl aktuální průzkum GE Money Bank z června 2015.

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství byli uvedeni Ing.Václav Petras a Ing.Petr Svačina PDF Tisk Email
Sobota, 12 Říjen 2013 17:25

Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) již po dvanácté ocenil významné odborníky a osobnosti v pivovarském sektoru za jejich celoživotní dílo uvedením do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. V letošním roce se oceněnými stali Ing. Václav Petras, bývalý ředitel severomoravských pivovarů v Přerově a zakladatel pivovaru Radegast a Ing. Petr Svačina, šlechtitel jarních ječmenů vhodných pro výrobu

 

Českého piva a dlouholetý člen vědecké rady Výzkumného obilnářského ústavu v Kroměříži. Slavnostní uvedení do Síně slávy a předání ocenění proběhlo na Svatováclavské slavnosti Českého piva 2013, která se konala 25. září. 2013 v pražském hotelu Ambassador.

„Výroba piva vždy stála a i dnes stojí na schopných a pro věc zapálených lidech. Na těch, kteří se podílejí na jeho vývoji, zpracování surovin a samotné výrobě, a to od chmele a sladu přes použité technologie až po dodání zákazníkovi,“ uvedl Ing. František Šámal, předseda ČSPS. „Náš obor má štěstí v tom, že máme řadu výrazných osobností, které se svými odbornými a lidskými vlastnostmi o úspěchy českého piva zasloužily. Proto máme radost, že jejich úsilí a celoživotní dílo můžeme tímto způsobem ocenit,“ doplnil František Šámal.

Ing. Václav Petras (*1927, Kvasilov ve Volyni).

Po absolvování pivovarské školy v Praze v letech 1949-1950 zastával Ing. Petras řadu mistrovských funkcí jako například sklepmistr, sládek, nadsladovník. V letech 1956-1958 byl sládkem v Pivovaru Opava. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze odešel na výstavbu nového pivovaru v Nošovicích. Po uvedení tohoto pivovaru do provozu v roce 1970 se stal jeho prvním ředitelem. Měl na starost výstavbu, zahájení vaření a uvedení nového piva.  Z pivovaru Radegast odešel v roce 1979 na pozici podnikového ředitele severomoravských pivovarů do Přerova.  Odsud poté v roce 1990 do důchodu. Své zkušenosti uplatňoval i dál po roce 1990 a spolupracoval s několika tuzemskými i zahraničními pivovary. V důchodovém věku pomáhal pivovaru v Brumově a působil také jako odborný konzultant v pivovaru v lotyšské Rize, kam dojížděl dva roky.

Ing. Petr Svačina (*1949, Ivaň)

V roce 1968 byl Ing. Svačina přijat na Vysokou školu zemědělskou v Brně, kterou ukončil v roce 1973. Během studia pracoval jako praktikant na šlechtitelské stanici v Hrubčicích. Po ukončení studia byl přijat do funkce asistenta šlechtění na úseku novošlechtění a udržovacího šlechtění jarních ječmenů. Pro zvýšení odbornosti absolvoval v letech 1975 – 1976 postgraduální studium genetiky a šlechtění na VŠZ Brno. Během 40 let své profesní práce prošel na stanici všemi šlechtitelskými funkcemi od asistenta, šlechtitele, samostatného šlechtitele a v roce 1991 byl jmenován hlavním šlechtitelem jarních ječmenů a v této funkci pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2012. Mnoho roků až do odchodu do důchodu byl Ing. Svačina členem vědecké rady Výzkumného obilnářského ústavu v Kroměříži. V roce 2009 mu byl udělen akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně čestný diplom za praktické využívání vědeckých poznatků při tvorbě odrůd jarních ječmenů vhodných zejména pro výrobu Českého piva.

Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.ceske-pivo.cz.

Aktualizováno Pondělí, 14 Říjen 2013 19:16
 

Reklama

Banner